DIESELPUMP RENOVERING

Dieselpumpens uppgift är att under mycket högt tryck (350-2000 bar), i exakt tidpunkt och med exakt mängd försörja motorcylindrarna med bränsle. Tack vare det höga trycket finfördelas bränslet av spridaren (injektor) i förbränningskammare. Ju finare fördelningen är desto effektivare blir förbränningen alltså bränsleförbrukningen och utsläppet blir mindre.I stort sätt finns det dieselpumpar av två typer – radpumpar och rotationspumpar. Den första typen används huvudsakligen för stora motorer så som lastbilar, entreprenadmaskiner etc. och i Mercedes personbilar.Som namnet antyder cylindrarna i en radpump är placerade i rad. En roterande kamaxel överför tryckkraften till kolvarna (plunger). Cylindern och plunger fungerar som en kompressor. Var och en sådan ”kompressor” försörjer sin egen motorcylinder med dieselolja. Konstruktionen är tämligen komplicerad men tillförlitlig.

Radpump

Motorer i personbilar och i lätta transportfordon försedds som regel med rotationspumpar. Till skillnad från en radpump har rotationspump bara en cylinder, respektive en kolv (plunger). Kolven gör pendlande rörelse i cylindern varvid bränsletrycket bildas, samtidigt som cylindern och plunger roterar sig och fördelar dieselolja mellan motors cylindrar.Båda typer av pumpar tillverkas med mycket hög precision. Rum mellan cylindern och plunger är bara 3 mikron (tusendels av millimeter) och mindre – tack vare det finns det praktiskt taget inget bakläckage i pumpen.Alla rörliga delar i en dieselpump smörjes enbart med dieselolja och därför ställs det extra höga krav på bränslefiltret i dieseldrivna fordon. Bränslefilter för bensin släpper genom partiklar upp till 20-25 mikron medan ett dieselfilter stoppar partiklarna i storleksordning upp till 2 mikron. Minsta slitage av cylindern och plunger leder till tryckfall i insprutningssystemet och som konsekvens motors effektförlust, ökad bränsleförbrukning och ökad utsläpp.RVS-behandlingen återställer pumpens slitageutsatta delar effektivt och skyddar de mot förslitning för tusentaltimmars drift framåt.

Rotationspump