METALLKERAMISKA SKIKTETS TEKNISKA DATA

  • Värdet för friktionskoefficienten är så låg som 0,003-0,007 (utan smörjning). Jämför med friktionskoefficienten för hydrodynamisk friktion (med smörjning) 0,001-0,005.
  • Mycket korrosionsbeständig tack vare hög elektriskt motstånd: 10 MΩ som förhindrar elektrokemiska korrosionsprocesser.
  • Brytningstemperatur 1575-1600°C.
  • Utesluter fullständigt bildningen av vätesprödhet som annars är svårt att bekämpa.
  • Termisk expansionskoefficient 13,6-14,2 – samma som stål. Vilket fullständigt utesluter spräckning och peeling.
  • Ytornas hårdhet 690-710 HV, vilket är betydligt hårdare än de flesta stållegeringar.
  • Slagfasthet 50 kg/mm² (påfrestningar av den styrka i fungerande maskiner existerar inte överhuvudtaget).
  • Kompressions belastning 250 kg/mm².
  • Metallkeramiska skiktet kan ej spräckas eller klyvas.
  • Mikrofastheten på båda friktionsytorna i kombination med högsta möjliga ytfinhet (ca 0,06 µm) leder till att en antifriktionseffekt uppstår. Det betyder att i vissa fall kan mekanismen fungera helt utan smörjning.

KAMAXELS YTA UNDER LASER MIKROSKOP FÖR OCH EFTER RVS-BEHANDLINGEN