STYRSERVO RENOVERING

Servostyrning är ett hydrauliskt, elektrohydrauliskt eller elektriskt hjälpsystem i styranordningen på fordon.

Hydrauliska system.
Denna typ av servostyrning drivs av en pump som är kopplad till motorn med en drivrem. Pumpen levererar hydraulvätska under tryck. När ratten vrids och det är motstånd från hjulen öppnas en ventil som leder in hydraulvätskan till en kolv som hjälper till att vrida hjulen i den önskade riktningen. När man har vridit hjulen i det önskade läget upphör motståndet och då stängs ventilen.
Fördelen med hydrauliska system är att det anses ge den bästa körkänslan. Trycket styrs av bilens hastighet – högre tryck vid lägre hastighet. Det gör att man får mer kraft vid parkering och långsam körning när styrningen går trögare. Omvänt har man mindre kraft när bilen rullar i landsvägsfart och styrningen ändå går ganska lätt.
Om trycket skulle försvinna i systemet finns fortfarande den mekaniska kopplingen kvar så att man kan styra. Enda skillnaden är att det går tyngre.
En nackdel med ett hydrauliskt system är att pumpen tar kraft från motorn även när man inte styr bilen. 
I genomsnitt förbrukar en hydraulisk styrservo ca. 1,5–2,2 kW på små bilar respektive ca 3 kW på större fordon. Även på tomgång eller när bilen står stilla tas det ca 0,2–0,4 kW från motorn.

Elektrohydrauliska system.
I detta system drivs pumpen av en elmotor. I övrigt är konstruktionen likadan som ovanstående. En fördel med att använda den elektrisk pump är att den kan slå på/av automatiskt efter behov och därmed sparar energi.
Elektriska system.
Helt elektriska system utan hydraulik har blivit vanligare under 2000-talet. Oftast sitter det inbyggt i kuggstången, vilket gör det enkelt att bygga bilar med eller utan servostyrning. Det är billigare att tillverka och minskar bränsleförbrukningen jämfört med hydrauliska system.Om servostyrningen slutar fungera kan man köra utan servohjälp, men oftast blir det väldigt tungt att styra p g a att utväxlingen är anpassad för servo. Reparation av elektrisk servostyrning innebär oftast byte av hela kuggstången.Problem i hydrauliska och elektrohydrauliska styrservo uppstår oftast p.g.a. slitage av trumblad och pumphusets innerbana samt eventuellt slitage av glidlagret. Problemen uttrycker sig som minskad servoeffekt och missljud.Vid behandlingen mer RVS renoveras endast servopumpen och funktionen återställs helt vid måttligt slitage.