TESTER

TÜV TEST

TÜV, förkortning för Technischer Überwachungsverein är en tysk organisation med regionala underavdelningar runt om i Tyskland. Målet är att skydda människor och miljön från faror från fabriker, produkter m.m. TÜV fungerar som en oberoende konsult och kontrollerar fabriksanläggningar, elinstallationer, fordon m.m. TÜV har mycket stränga krav för att godkänna (TÜV geprüft) och har blivit en av de starkaste kvalitetsmärkningarna internationellt.
https://www.tuvsud.com/en

Rapport: TÜV SÜD Automotive Report Nr: 10-00053-UA-GBM-00


KAMAXELS YTA UNDER LASER MIKROSKOP FÖR OCH EFTER RVS-BEHANDLINGEN


Ovako Imatra – Case Study Report of a heavy duty Industrial gear restored with RVS Technology treatment. 

Ovako is a leading European producer of engineering steel for customers in the bearing, transportation and engineering industries. The production covers low-alloy steels and carbon steels in the form of bars, tubes, rings and semi-finished components. The company has production plants in 11 locations and several sales companies in Europe and the USA. Net sales in 2011 were EUR 1,121 million and the number of employees was 3,239. Total steel production capacity is 1.3 million tons per year.
Ovako Imatra Oy Ab The Imatra Steel Works supplies low-alloy round and square bars to the demanding automotive and engineering industries. Its main raw material is scrap, which can be recycled 100 %. Annual capacity is ca. 300 000 tons. Personnel numbers are 600 employees.
Below pictures of the teeth of a double-helical gear of a Drift Gear countershaft of a Roller Mill owned by Ovako Imatra, a major steel company in Finland. TriboCeramic (sometimes also called Metal Ceramic, Ferrocilicate) layers produced by the RVS Technology compound can be observed on the gear teeth.

The gear is from 1971. The teeth were in bad shape and serious pitting was detected on the surfaces of the teeth. The manufacturer quoted a new gear to a price ca. 0.8 Million Euro and a delivery time over one (1) year. In these circumstances the company decided to try the efficiency of RVS Technology Protection & Restoration technology products.

Läs rapporten här: Case Steel Company Gear_RVS 2011_1 Inspec Eng.pdf


FRAUNHOFER GESELLSCHAFT

Som resultat av den studie som utfördes av Fraunhofer TEG kan följande konstateras:

Genom rekonditioneringen med RVS-Technology®-Gel från Fa. REWITEC GmbH reducerades inom testserierna förslitningsspåren med ca 50% genom en påläggning av material med ca 5 µm. Redan genom granskning kan ett glaskeramiskt ytskikt konstateras efter behandlingen

Rekonditioneringen möjliggjorde att motorn kunde tomgångsköras utan olja under minst 1 timme (testtid inom ramen för undersökningen). Under denna tidsrymd registrerades att motorn gick lugnt. Detta försök bekräftar därmed att ett skikt pålagts genom behandlingen med dem RVS Technology®-Gel.
När det gäller motorkompressionen visar behandlingen med RVS-Technology®-Gel en tydlig förbättring även på ytterligare ett testfordon. Man fick en tydlig höjning av kompressionsvärdena för varje enskild cylinder. I och med detta kunde en förbättrad cylinderkompression genom behandlingen med RVS-Technology®-Gel konstateras för detta ytterligare testfordon. 

Före behandlingen

Efter behandlingen

Efter behandlingen och 5000 km körning

Kompressionsdata för Ford Fiesta 
(vänster: före behandlingen, mitten: efter behandlingen, höger: efter 5 000 km)
Detta försöksresultat visade redan efter en timmes tomgångskörning med testfordonet att en tydlig förbättring av kompressionsdata kunde noteras genom behandlingen med RVS-Technology®-Gel. Kompressionsdata för cylindrarna 1-3 höjdes från ett område mellan 4 och 6 till ca 8,5 till 10,5. Därmed uppnåddes en tydlig förbättring av kompressionen i de fyra cylindrarna (mittdiagrammet). Efter en testkörning på 5000 km finner man en ytterligare förbättring av cylindrarna 2 och 3 och sammantaget ett mera symmetriskt förlopp i alla cylindrarna.


STOCKHOLMS MC VARUHUS AB

DYNOJET TEST Resultat av RVS-behandling på en Yamaha R1,
Maximal motoreffekt har efter RVS-behandlingen ökat med 8,7 Hk från 128,2 till 136,9 
Maximallt drivmoment har efter RVS-behandlingen ökat med 6,6 N/m från 98,0 till 104,6


OFP – Ojl-Free Powertrain

oil-free powertrain wp5_final_report_rvsresults.pdf (1,38 MB) på engelska


ELEKTRO-MASCHINEN-BAU Bogner GmbH & Co. KG

Elektro-Maschinen-Bau Bogner.pdf ( 502 KB) på tyska


RUHR- UNIVERSITÄT BOCHUM

bochum graufleckentest gray stain test report.pdf ( 37 mb) på tyska)


Test på Audi A6 1,9TDI Aut. KM: 402.000

Se testet här:


RAUTARUUKKI

RVS Technology® test on a gear transmission. RAUTARUUKKI STEEL ( 92 kB)

Summary:
All the values of all the measuring quantities have deacreased compared to the initial values before the RVS treatment as can be seen in figures 1-6.
Visible changes began only to appear after the third treatment when the running hours between the treatments were increased. It seems, at least as far as it concerns this particular transmission, that the transmission has to be run after the treatment for over 48 hours before the changes in the measurement results were seen. After the first treatment the running period was apparently too short as there was not seen any clear change. After the second treatment all the measurement values increased and stayed on a high level during all the running period, appr. 24 hours. In this case the double dosing and/or too short running time may have had their influence on the values. The RVS specialists can perhaps give a more accurate explanation on this.


WEAR CHECK INTERNATIONAL

Oljetest ( 151 kB) pdf
Normalt byter man oljan i en lastbils dieselmotor efter varje 30 000 km. Tack vare RVS-behandlingen klarade oljan 60 000 km och bedömdes fortfarande som NORMAL.The School of Science and Engineering, Waseda University, Japan.

Bilderna är tagna med AFM-tekniken (Atomic Force Microscope)

Stålyta före RVS-behandling

Stålyta under RVS-behandling

Stålyta efter RVS-behandling